Logius - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Laatst gewijzigd op: 22-11-2018 23:54

Nieuwsberichten

Testen berichten Grootwagenparkhouders (GWH)

23 november 2018

Vanaf heden zijn de testfaciliteiten beschikbaar voor de berichten van Grootwagenparkhouders (GWH). Deze stroom maakt gebruik van het WUS 2.0 voor bedrijven koppelvlak.

Update berichtsoortentabel

07 november 2018

Er is een nieuwe versie van de berichtsoortentabel beschikbaar. De aanpassingen zijn terug te vinden in de Release Notes. De berichtsoortentabel kunt u vinden op deze pagina.

Update berichtsoortentabel

01 november 2018

Er is een nieuwe versie van de berichtsoortentabel beschikbaar. De aanpassingen zijn terug te vinden in de Release Notes. De berichtsoortentabel kunt u vinden op deze pagina.

Jaarverantwoording woningcorporaties

15 oktober 2018

Vanaf heden zijn informatie, testfaciliteiten, validatie en documentatie beschikbaar voor de jaarverantwoording woningbouwcorporaties – de Prognose-informatie (dPi) . Deze stroom maakt gebruik van het WUS 2.0 voor bedrijven koppelvlak.

Update berichtsoortentabel

27 juli 2018

Er is een nieuwe versie van de berichtsoortentabel beschikbaar. De aanpassingen zijn terug te vinden in de Release Notes. De berichtsoortentabel kunt u vinden op deze pagina.

Belangrijke wijzigingen per 19 september 2018

26 juli 2018

Digipoort vervangt het PKIoverheid-certificaat van de FTP 1.6.1 en –GB 3.0 koppelvlakken en verhoogt de beveiliging encryptie-protocollen naar TLS 1.2. Om deze hoge mate van veiligheid te waarborgen, worden er strengere eisen gesteld aan de verschillende berichtsoorten. Een van deze eisen is dat berichten voorzien zijn van een PKIoverheid-certificaat. De belangrijkste wijzigigingen vindt u op de pagina Digipoort vervangt PKIoverheid-certificaat FTP 1.6.1 en –GB 3.0.

Testfaciliteiten, informatie en documentatie beschikbaar voor DNB Anacredit

7 maart 2018

De testfaciliteiten, informatie en documentatie zijn beschikbaar voor de Anacredit berichtstroom met De Nederlandsche Bank. Deze stroom maakt gebruik van het Grote Berichten Kanaal 3.0 koppelvlak. Let op! De testscenario's geven onterecht een status 500 terug. Het AnaCredit proces in Digipoort loopt tot de 400 statussen. De interne controles van de DNB worden niet via Digipoort aan de rapporteurs teruggekoppeld. De testscenario's worden binnenkort aangepast. 

KvK Preparer extensions

7 maart 2018

Voor het deponeren van de jaarverantwoording bij de Kamer van Koophandel met SBR is de mogelijkheid van preparer extensions, ook wel bekend als ‘private extensies’, toegevoegd. Voor meer informatie over de verschillende aanlevermogelijkheden, zie het Aanleverproces KvK. Gebruik voor het testen de specifieke testscenario’s voor KvK aanleveren, aanleveren met assurance, aanleveren met preparer extensions en aanleveren met assurance en preparer extensions. Door de toevoeging van preparer extensions zijn twee nieuwe aansluitpakketten gemaakt: Preparer Extensions en Assurrance met Preparer Extensions. De bestaande KvK pakketten, KvK aanleveren en KvK Assurance zijn geupdate. De werking van de bestaande stromen zijn daarentegen gelijk gebleven. De KvK aansluitpakketten zijn te vinden onder Documentatie. Over de exacte X-path in de berichten is nog een kleine discussie. In het aansluitpakket is uitgegaan van de laatste gedachten. Op basis daarvan zijn de voorbeeldberichten handmatig aangepast. Hierdoor is de hashing van de voorbeeldberichten niet correct. Zodra ook dit punt definitief is, zullen de pakketten als nodig worden aangepast en worden nieuwe voorbeeldberichten met juiste hashing gegenereerd.

Country-by-Country naar 20MiB

15 december 2017

Aangezien sommige Country-by-Country berichten groter dan de toegestane 5MiB waren, is de Belastingdienstketen voor deze berichten verruimd naar 20MiB. Voor meer informatie zie de berichtstroomspecificaties.

eMededelenproces voor UWV diensten

08 november 2017

UWV gaat aansluiten op het eMededelenproces. Voor meer informatie over Mededelen zie het eMededelenproces en voor de aangeboden Mededelingen (diensten) de berichtsoortentabel. Gebruik voor het testen de generieke testscenario's voor eMededelen. De technische specificaties van het eMededelenproces is beschreven in het aansluitpakket eMededelen.

Update Coutry-by-Country

6 oktober 2017

Voor Country-by-Country is een procesbeschrijving en Statussenflow opgenomen, zie pagina Aanleverproces Belastingdienst CbC. De testscenario’s vindt u op de pagina Testen Aanleverproces Country-by-Country.

Update Testscenario's E-mededelen en Coutry-by-Country

7 september 2017

De testscenario’s voor machtigen en mededelen zijn aangepast en generiek toepasbaar gemaakt. De volgende generieke processen zijn opgenomen: MuMa aanleveren, Mededelingen ophalen, Machtiging raadplegen. Zie pagina Testen services. Voor Country-by-Country zijn de testscenario’s toegevoegd, zie pagina Testen Aanleverproces Country-by-Country.

Plaatsing demo's FTP 1.6.1

12 juli 2017

Er zijn de volgende demo's FTP 1.6.1 Happyflow en FTP 1.6.1 Receiveronbekend geplaatst. Zie deze pagina voor de demo's.

Update berichtsoortentabel

10 juli 2017

Er is een nieuwe versie van de berichtsoortentabel beschikbaar. De aanpassingen zijn terug te vinden in de Release Notes. De berichtsoortentabel kunt u vinden op deze pagina.

Jaarverantwoording DUO Assurance

Vanaf 22 juni 2017 zijn de testfaciliteiten, validatie, informatie en documentatie beschikbaar voor jaarverantwoording DUO assurance. Deze stroom maakt gebruik van het WUS koppelvlak.

Wijziging content Aansluit Suite Digipoort 7 juni 2017​

7 juni 2017

Op 7 juni 2017 zijn er een aantal wijzigingen op de Aansluit Suite Digipoort doorgevoerd. Zie deze pagina voor een overzicht.

Updates validatie en Testscenario's FTP 1.6.1

19 april 2017

Er zijn nieuwe functionaliteiten rondom validatie beschikbaar gekomen. Zo kan de compressie van een bestand nu gevalideerd worden en zijn de mogelijkheden rondom XBRL validatie uitgebreid met Filing validatie, Formula validatie en PE validatie. Om deze nieuwe functionaliteiten mogelijk te maken vindt XBRL validatie nu asynchroon plaats. Op de pagina XBRL validatieverzoek kunt u uw XBRL bestanden uploaden ter validatie.

De pagina 'valideren' heet nu XML validatie.

Tevens zijn er voor Pensioenproducten en Verzekeringsproducten extra testscenario's beschikbaar gekomen. Zie de pagina testscenario's FTP1.6.1

Update berichtsoortentabel

06 maart 2017

Er is een nieuwe versie van de berichtsoortentabel beschikbaar. De aanpassingen zijn terug te vinden in de Release Notes. De berichtsoortentabel kunt u vinden op deze pagina.

Update Aansluitpakket Loonheffing Grote berichtenkanaal

27 februari 2017

Er is een nieuwe versie van het Aansluitpakket Loonheffing Grote berichtenkanaal geplaatst. Zie het Wijzigingendocument in het pakket voor meer informatie. Het pakket kunt u vinden op deze pagina.

Update berichtsoortentabel

22 februari 2017

Er is een nieuwe versie van de berichtsoortentabel beschikbaar. De aanpassingen zijn terug te vinden in de Release Notes. De berichtsoortentabel kunt u vinden op deze pagina.

Update berichtsoortentabel

8 februari 2017

Er is een nieuwe versie van de berichtsoortentabel beschikbaar. De aanpassingen zijn terug te vinden in de Release Notes. De berichtsoortentabel kunt u vinden op deze pagina.

24 januari 2017

The implementation documentation is updated and can be found in the file “Aansluitspecificaties en documentatie – DWT (Dutch & English)” on the documentation page

Update berichtsoortentabel

20 januari 2017

Er is een nieuwe versie van de berichtsoortentabel beschikbaar. De aanpassingen zijn terug te vinden in de Release Notes. De berichtsoortentabel kunt u vinden op deze pagina.

Update berichtsoortentabel

03 januari 2017

Er is een nieuwe versie van de berichtsoortentabel beschikbaar. De aanpassingen zijn terug te vinden in de Release Notes. De berichtsoortentabel kunt u vinden op deze pagina.

English specifications and documentation DWT

28 december 2016

The implementation documentation is translated and can be found in the file “Aansluitspecificaties en documentatie – DWT (Dutch & English)” on the documentation page

Update berichtsoortentabel

16 december 2016

Er zijn enkele aanpassingen in de berichtsoortentabel voor de Belastingdienst.
Deze wijzigingen zijn terug te vinden in de Release Notes.

Certificaatwissel Digipoort en upgrade naar TLS 1.2

15 december 2016

In het voorjaar van 2017 moeten diverse PKI-certificaten worden vervangen op de Digipoort Procesinfrastructuur. Tegelijkertijd wordt het minimale niveau van beveiliging van de verbinding opgewaardeerd naar TLS 1.2.

Update berichtsoortentabel

18 oktober 2016

Er zijn enkele aanpassingen gedaan in de berichtsoortentabel

Aansluitinformatie en documentatie SBU en DWT beschikbaar

3 oktober 2016 

Vanaf donderdag 3 oktober zijn de aansluitpakketten voor Servicebericht Uitstel en Dividend Withholding Tax beschikbaar op de Aansluit Suite.

Testfaciliteiten, informatie en documentatie beschikbaar voor FTP 1.6.1

11 augustus 2016 

Vanaf donderdag 11 augustus zijn de testfaciliteiten, informatie en documentatie beschikbaar voor berichtstromen van banken, verzekeringen en pensioenfondsen richting de Belastingdienst. Deze stromen maken gebruik van het FTP 1.6.1 koppelvlak.

Uitfasering TLS 1.0 en 1.1 op Aansluit Suite Digipoort 

10 juni 2016

De regieraad Digikoppeling heeft Digikoppeling 3.0 vastgesteld. Hierin is mede bepaald dat TLS 1.0 en 1.1 uit de Digikoppeling standaard verdwijnen...

Massaal Automatisch Uitbreiden 2017 start op 1 augustus

10 juni 2016

Vanaf 1 augustus start Logius met het Massaal Automatisch Uitbreiden (MAU) van machtigingsregistraties voor Serviceberichten Aanslag 2016...

Pilot jaarverantwoording Woningcorporaties

6 juni 2016

Voor de pilot jaarverantwoording Woningcorporaties zijn voor de softwareontwikkelaars de aansluitinformatie en testfaciliteiten vanaf vandaag beschikbaar op de Aansluit Suite Digipoort...

Update Aansluitpakket Loonheffingen Digipoort-FTP (Grote berichtenkanaal)

13 mei 2016

Er zijn enkele verbeteringen gemaakt in het aansluitpakket van het Loonheffingen Grote berichtenkanaal...

Aansluit informatie WoCo

13 april 2016

Op de aansluit suite is informatie toegevoegd over de pilot jaarverantwoording Woningbouwcorporaties...

Update berichtsoortentabel

18 januari 2016

Er zijn enkele aanpassingen gedaan in de berichtsoortentabel voor KvK, ICP en IB...

Update berichtsoortentabel

7 januari 2016

Er zijn enkele aanpassingen gedaan in de berichtsoortentabel voor KvK, ICP en IB...

Update Aansluitpakket Loonheffingen Digipoort-FTP (Grote Berichtenkanaal)

7 september 2015

Vanaf 7 September is een nieuwe versie van het aansluitpakket Loonheffingen Grote.... 

Nieuwe toestand 'ontvangen' bij opt-out machtigingprocessen

14 juli 2015

Vanaf 17 juli 2015 zullen machtigingen van zowel de opt-out als de opt-in diensten in de toestand 'ONTVANGEN' komen...

Serviceberichten Toeslag 2016 wordt opt-in machtigingproces

14 juli 2015

De machtigingen voor de Serviceberichten Toeslag 2016 zullen het opt-in proces volgen...

Massaal Automatisch Uitbreiden 2016 start op 1 augustus

14 juli 2015

Vanaf 1 augustus start Logius met het Massaal Automatisch Uitbreiden (MAU) van machtigingsregistraties voor Serviceberichten Aanslag 2016...

Testfaciliteiten beschikbaar voor aangifte Loonheffingen op Digipoort via FTPS

1 juli 2015  

Vanaf woensdag 1 juli 2015 zijn de testfaciliteiten voor aangifte Loonheffingen op Digipoort via FTPS beschikbaar...

Migratie berichtstroom UWV Verzuimmeldingen naar het WUS koppelvlak

1 juli 2015 

De berichtstroom UWV Verzuimmeldingen biedt werkgevers de mogelijkheid om verzuim digitaal door te geven aan het UWV. Dit is momenteel...

Update berichtsoortentabel

2 april 2015

Er zijn enkele aanpassingen gedaan in de berichtsoortentabel voor de Mini-One-Stop-Shop, Erfbelasting en M-Biljet...

Update aansluitpakketten Loonheffingen en vervanging endpoints 

27 maart 2015 

De aansluitpakketten Loonheffing Grote en Standaard berichtenkanaal zijn geupdate... 

Aangifte Loonheffingen via Digipoort WUS openstelling 20 januari 2015

23 december 2014 

Om de migratie van het huidige BAPI- en FOS-kanaal naar Digipoort op een goede wijze te organiseren, is het vanaf 20 januari 2015 mogelijk om de Aangifte Loonheffingen via Digipoort WUS aan te leveren...

Testfaciliteiten beschikbaar voor aangifte Loonheffingen op Digipoort-WUS

28 november 2014 

Vanaf vrijdag 28 november zijn de testfaciliteiten voor aangifte Loonheffingen op Digipoort-WUS beschikbaar...

Loonheffing aansluitinformatie Digipoort-FTP (Grote Berichtenkanaal) opgenomen op de Aansluit Suite Digipoort 31 oktober 2014

31 oktober 2014 
De mogelijkheid tot het aanleveren van aangiften Loonheffingen, Eerstedagsmelding en Jaarloonopgaaf via SBR/Digipoort kanaal FTP is medio april 2015 beschikbaar. Ter voorbereiding...

De certificaten van de Testservices van de Aansluit Suite worden 5 november vervangen

31 oktober 2014 
De certificaten van de volgende services van de Aansluit Suite worden op 5 november vervangen:  
Aanleverservice, Statusinformatieservice, Machtigingraadpleegservice en de Ophaalservice...

LH-aansluitinformatie opgenomen op de Aansluit Suite Digipoort

10 oktober 2014
De mogelijkheid tot het aanleveren van aangiften Loonheffingen, Eerstedagsmelding en Jaarloonopgaaf via SBR/Digipoort is vanaf januari 2015 beschikbaar. Ter voorbereiding ...

25 augustus tot en met 7 september: vraag Serviceberichten Aanslag aan

1 augustus 2014
Als u Serviceberichten Aanslag aanvraagt, sturen wij een brief en formulier naar uw klant voor toestemming. Binnenkort verwachten ...

Wijzigen Digipoort-certificaten en domeinnaam/IP-adres

8 juli 2014
Tussen september en december 2014 verloopt een groot aantal van de PKI-certificaten aan de kant van Digipoort die momenteel in ...