Logius - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Laatst gewijzigd op: 08-06-2017 08:06

Wijziging content Aansluit Suite Digipoort 7 juni 2017

07-06-2017

Op 7 juni zijn er een aantal wijzigingen op de Aansluit Suite Digipoort gedaan. Zie deze pagina voor een overzicht.

Selecteer berichtsoort

De pagina 'selecteer berichtsoort' is verwijderd.

Testscenario's Schenkbelasting

De berichtsoort Schenkbelasting is beschikbaar gekomen op de Aansluit Suite Digipoort. De testscenario's voor het aanleverproces Belastingdienst zijn hierbij van toepassing.

Jaarloonopgave en Jaarloonopgave_GBK

Deze berichtsoorten zijn uitgefaseerd. De content en de testscenario's zijn hierop aangepast.

XBRL validatiepagina

Tekstuele aanpassingen. Tevens kunnen lange foutmeldingen nu als een bestand worden gedownload.