Logius - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Laatst gewijzigd op: 07-11-2014 15:51

LH-aansluitinformatie Digipoort-FTP (Grote Berichtenkanaal) opgenomen op de Aansluit Suite Digipoort 31 oktober 2014.

31-10-2014

De mogelijkheid tot het aanleveren van aangiften Loonheffingen, Eerstedagsmelding en Jaarloonopgaaf via SBR/Digipoort kanaal FTP is medio april 2015 beschikbaar. Ter voorbereiding is voor de softwareontwikkelaars de aansluitinformatie voor deze berichtstromen via dit kanaal vanaf vandaag beschikbaar op de Aansluit Suite Digipoort.

Aansluitpakket Loonheffingen Digipoort-FTP (Grote Berichtenkanaal) 
Op de Aansluit Suite Digipoort vindt u de koppelvlakspecificatie, berichtstroomspecificatie en andere zaken die u nodig heeft voor het ontwikkelen van uw software voor het aansluiten op Digipoort-FTP voor LH-Grote Berichtenkanaal. De relevante documenten, specificaties en bestanden hebben wij voor u verzameld onder  de tab Documenten. Samen met de overige aangeboden informatie op de Aansluit Suite Digipoort heeft u de volledige aansluitinformatie.

Tot medio november zullen op de Aansluit Suite Digipoort aanscherpingen worden doorgevoerd, deze hebben betrekking op de documenten en de Aansluit Suite . Als deze zijn doorgevoerd, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen.

Dialoogtest

Op dit moment is het nog niet mogelijk voor de Loonheffingen de dialoog voor FTP te testen. Het testen van de dialoog voor de Loonheffingen via het Grote Berichtenkanaal Digipoort-FTP zal medio maart 2015 in de release van de Aansluit Suite worden meegenomen.

Voor het Standaard Berichtenkanaal WUS zal de testfaciliteit vanaf begin november beschikbaar zijn.

Heeft u vragen of problemen bij het aansluiten op Digipoort, neem dan contact op met ons Servicecentrum. Zij kunnen u helpen of doorverwijzen naar ons Aansluitteam of andere specialisten.


Servicecentrum
 

0900 555 4555 (10 ct p/m) 
servicecentrum@logius.nl
 
Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur