Logius - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Laatst gewijzigd op: 18-10-2018 14:09

Aangifte Loonheffingen via Digipoort WUS openstelling 20 januari 2015

23-12-2014

Vanaf 1 maart 2017 moeten alle inhoudingsplichtigen die gebruik maken van (commerciële) software hun Aangifte Loonheffingen via Digipoort aanleveren. 

Om de migratie van het huidige BAPI- en FOS-kanaal naar Digipoort op een goede wijze te organiseren, is het vanaf 20 januari 2015 mogelijk om de Aangifte Loonheffingen via Digipoort WUS aan te leveren (in XML-formaat). In april 2015 volgt de openstelling voor het aanleveren van grote berichten via Digipoort FTP (in XML-formaat).

De huidige BAPI- en FOS-aanleveraars zullen eind januari per brief worden geïnformeerd over de migratie naar Digipoort.

Het aanleveren van aangifte Loonheffingen via Digipoort kan alleen als de software daarvoor geschikt is. 
De Belastingdienst en Logius adviseren u goed kennis te nemen van: 
- de benodigde veranderingen in de software; 
- de aansluitvereisten voor Digipoort; 
- de enquete voor het inplannen van in productie name. 
Informatie hierover is te vinden in de website Ondersteuning Digitaal Berichtenverkeer (ODB) en op de Aansluitsuite van Logius.

Meer info 
In januari zullen tevens Frequently Asked Questions worden opgenomen op de website van de Belastingdienst, SBR en Logius. 
Samen met Logius organiseert de Belastingdienst begin februari nog enkele verdiepingsessies over het koppelvlak WUS en FTP. Hierover wordt u via de website  Ondersteuning Digitaal Berichtenverkeer (ODB) geïnformeerd.