Logius - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Laatst gewijzigd op: 19-02-2019 10:26

Update aansluitpakketten Loonheffingen en vervanging endpoints

27-03-2015

De aansluitpakketten Loonheffingen Grote en Standaard berichtenkanaal zijn geupdate. Eén van de belangrijke aanpassingen is het opnemen van nieuwe Digipoort endpoints, omdat de oude worden uitgefaseerd. 

Aanpassingen aansluitpakketten

Op de Aansluit Suite Digipoort hebben wij in oktober 2014 aansluitspecificaties en documentatie voor Loonheffingen gepubliceerd. Op 26 maart is er een update geplaatst.  
De wijzigingen betreffen voornamelijk een aanscherping van teksten. Voor een volledig overzicht van de aanpassingen verwijzen wij graag naar het wijzigingendocument die bij de aansluitpakketten zijn opgenomen. De pakketten zitten in een .zip-bestand genaamd Aansluitspecificaties en documentatie - Loonheffingen Standaard berichtenkanaal of Grote berichtenkanaal, zie  https://aansluiten.procesinfrastructuur.nl/site/documentatie.

Uitfaseren oude endpoints 
Voor één wijziging vragen wij specifiek uw aandacht. In de informatie van oktober 2014 zijn de toenmalige endpoints gemeld. Deze endpoints worden, zoals u wellicht weet, binnen enkele maanden uitgefaseerd. Het is belangrijk dat u nagaat welke endpoints in uw software zijn opgenomen, zo nodig, aanpassingen doorvoeren. De uitfasering van de endpoints staat nu voor eind mei gepland. Met opname van de juiste endpoints blijft het mogelijk om met uw software informatie aan de Belastingdienst aan te leveren.

Meer informatie kunt u o.a. vinden op: 
-          De Aansluit suite:   https://aansluiten.procesinfrastructuur.nl/site/documentatie/endpoints  
-          De website van Logius:   https://www.logius.nl/ondersteuning/onderhoud/vervanging-certificaten/

Op verschillende momenten hebben wij de gebruikers van Digipoort geïnformeerd over de uitfasering van de endpoints. Voor storings- en onderhoudsmeldingen kunt u inschrijven op  https://www.logius.nl/ondersteuning/onderhoud/