Logius - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Laatst gewijzigd op: 02-04-2015 10:26

Update berichtsoortentabel

02-04-2015

Er zijn enkele aanpassingen gedaan in de berichtsoortentabel voor de Mini-One-Stop-Shop, Erfbelasting en M-Biljet.

27 maart 2015 is een geupdate berichtsoortentabel geplaatst. Er zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

  • Release Notes toegevoegd
  • Waarden in de kolommen "<identiteitBelanghebbende> <type>" en "Opmerking" gewijzigd voor de Mini-One-Stop_shop berichten (MCES-MES, MCNS-MES, MEUS-MES, MNES-MES)
  • Aanpassen van de einddatum van het berichtsoort en de dienst SBA_TSG_2015 naar 1-7-2026¬†
  • Toevoeging van de berichtsoort IB_M_Nietwinst
  • Toevoeging van de berichtsoort IB_M_Winst
  • Naamswijziginging van de Rapportage voor berichtsoort Erfbelasting en aanpassing van de begin- en einddatum naar 2099
  • Toevoeging van de kolom Koppelvlak¬†

De berichtsoortentabel vindt u op https://aansluiten.procesinfrastructuur.nl/site/documentatie/berichtsoorten.