Logius - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Laatst gewijzigd op: 09-10-2014 18:00

25 augustus tot en met 7 september: vraag Serviceberichten Aanslag aan

01-08-2014

Als u Serviceberichten Aanslag aanvraagt, sturen wij een brief en formulier naar uw klant voor toestemming. Binnenkort verwachten wij in een korte periode grote aantallen registratieaanvragen. Om het proces in goede banen te leiden, nemen wij het initiatief om machtigingsregistraties uit te breiden. Hiervoor vragen wij uw medewerking.

Wat vragen wij van u?

Hebt u nog geen registratie aangevraagd van uw machtiging voor serviceberichten voor het aangiftejaar 2014? Doet u dat dan in de periode van 25 augustus tot en met 7 september. U hoeft alleen de registratie van 2014 aan te vragen. Hoe u dat doet, leest u bij Serviceberichten Aanslag.

Als uw klant de registratie niet afwijst, wordt uw registratie actief. Onder voorwaarden breiden wij dan voor u de registratie uit naar 2012, 2013 en 2015. Voor de btw breiden wij alleen uit naar 2015. Deze uitbreiding vindt plaats van 22 september tot en met 19 oktober. 

Uw klant krijgt per soort belasting waarvoor u een registratie aanvraagt 2 brieven: 1 brief voor toestemming voor de registratie van uw machtiging voor 2014 en 1 brief voor toestemming voor de registratie van uw machtiging voor de aangiftejaren waarnaar wij uw registratie willen uitbreiden.

Let op!

In verband met de automatische uitbreiding kunt u binnenkort enkele weken geen registraties aanvragen of uitsluitend voor bepaalde aangiftejaren. Zie voor meer informatie het Schema registratie machtiging: wanneer wat aanvragen.

Bestaande uitbreidingsactie stopt

De in ons bericht van 23 juli aangekondigde uitbreiding naar uitsluitend 2015 geldt voor machtigingen waarvoor de registratieaanvraag uiterlijk op 17 augustus is gedaan.

Meer informatie? 

Kijk voor meer informatie bij Automatisch uitbreiden van registratie machtiging 2014