Logius - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Laatst gewijzigd op: 23-12-2016 09:16

Serviceberichten Toeslag 2016 wordt opt-in machtigingproces

14-07-2015

Tot nu toe volgde alleen de dienst VIA_2014, voor de vooraf ingevulde aangifte, het opt-in machtigingsproces.

De dienst SBA_TSG_2016, voor Serviceberichten Toeslag (vanaf NT9.2), zal tevens het opt-in machtigingsproces volgen. Dit houdt in dat de gemachtigde de machtiging moet activeren met een token. Voor meer informatie over dit machtigingsproces zie de  procespagina.

Voor een overzicht van de diensten en het machtigingsproces dat wordt gevolgd zie de  berichtsoortentabel