Logius - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Laatst gewijzigd op: 14-07-2015 11:59

Nieuwe toestand 'ontvangen' bij opt-out machtigingprocessen

14-07-2015

Vanaf 16 juli 2015 zullen de opt-out machtigingsprocessen de toestand 'ONTVANGEN' doorlopen.

Nadat een MuMa 'opvoeren' succesvol verwerkt is, of wanneer een machtigingsregistratie in het kader van MAU2016 is opgevoerd, zal de machtigingsregistratie de toestand 'ONTVANGEN' krijgen. Hierna doorloopt de machtigingsregistratie een standaard toestandenverloop. De opt-in machtigingsprocessen doorliepen deze toestand al.

Voor meer informatie over het toestandenverloop zie de procespagina.