Registreren Login Contact Help English

Gegevensstandaarden NT

Laatst gewijzigd op: 29-12-2022 17:14

Gegevensstandaarden NT

De Nederlandse Taxonomie (NT) is het woordenboek met definities van gegevens die nodig zijn voor het samenstellen van rapportages, gebaseerd op wet- en regelgeving ten aanzien van jaarrekeningen, belastingaangiften en statistiekverplichtingen.

Op de website van Standard Business Reporting (SBR) vindt u een overzicht van de verschillende versies van de Nederlandse Taxonomie. Informatie over SBR berichten die niet binnen de NT vallen, worden bij de uitvragende partijen verstrekt; voor de Belastingdienststromen staan deze op de website Ondersteuning Digitaal Berichtenverkeer (ODB).

In onderstaande tabel zijn alle berichtsoorten opgenomen met de voor de stroom benodigde informatie zoals de exacte naam van de berichtsoort, geldigheidsduur, entrypoint, te hanteren 'Identiteit Belanghebbende', etc.

Documenten

Berichtsoortentabel; versie: 29-12-2022