Registreren Login Contact Help English

Help

Laatst gewijzigd op: 16-12-2021 02:27

Help

Ervaart u problemen met deze website of heeft u suggesties voor verbeteringen? Wij waarderen uw feedback. Deze kunt u sturen naar servicecentrum@logius.nl.

Privacy statement

Onder persoonsgegevens verstaan we de informatie die herleidbaar is tot een persoon, bijvoorbeeld een naam, een huisadres of een e-mailadres. De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen en geldt ook voor persoonsgegevens die via internet worden verzameld. Op grond van de Wbp worden op de Compliance Suite Digipoort persoonsgegevens alleen verzameld als dat uitdrukkelijk is medegedeeld, hetgeen het geval is bij de registratie op de website. De registratie heeft als doel de gebruiker te kunnen informeren over wijzigingen op de Digipoort en te ondersteunen op het moment dat contact wordt gezocht met Logius.

Voor de afhandeling van e-mails en formulieren volgt Logius de e-mailgedragslijn van de overheid waarin staat hoe overheden moeten handelen bij ontvangst, beantwoording en archivering van e-mail. Op deze website moet u uw persoonsgegevens invullen als u het contactformulier invult, als u een abonnement wilt op onze nieuwsbrief of als u zich registreert. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Ook worden ze niet langer bewaard dan voor dat doel nodig is. De Wbp geeft enkele uitzonderingen op deze regel. De gegevens kunnen bijvoorbeeld wel worden gebruikt voor opsporing, dus als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

Om uw registratie voor de Compliance Suite te beĆ«indigen kunt u contact opnemen met het Servicecentrum Logius. Uw account wordt dan verwijderd en de geregistreerde gegevens worden vernietigd.  

Om onnodige uitwisseling van persoons- of bedrijfsgegevens te voorkomen beveelt Logius sterk aan om bij het testen van de servicedialoog geen productiebestanden te gebruiken maar testgegevens.  

Gebruiksgemak

Om te voldoen aan de 'open bestand eis' (onderdeel van de webrichtlijnen van de rijksoverheid) zijn de meeste documenten beschikbaar gesteld als een PDF-bestand, type A; praktisch om uit te printen of voor ander offline gebruik. Uiteraard kunt u afzonderlijke pagina's op deze site gewoon via uw browser afdrukken.

Waar noodzakelijk komen soms andere (gesloten) bestandstypen voor, denk aan Excel, Powerpoint, Prezi en Zip bestanden. Dit beperkt zich tot enkele documenten die specifiek bedoeld zijn voor de professionele doelgroep.

Om PDF-bestanden te bekijken heeft u een PDF-reader nodig. Er zijn verschillende (gratis) readers verkrijgbaar en vaak is een reader standaard bij het besturingssysteem op de computer geĆÆnstalleerd. Acrobat Reader is een van de bekendste gratis PDF-readers. Deze software kunt u downloaden op de website van Adobe.

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van het SBR Programma, Logius. Onder voorwaarde dat de bron vermeld wordt, mogen onderdelen van de inhoud van de website worden overgenomen.

Proclaimer

De resultaten van de validatietesten en de servicedialoogtesten uitgevoerd met de testvoorzieningen binnen de Compliance Suite zijn indicatief en geven geen garantie over de verwerking van berichten in de Productieomgeving. 

De op deze website getoonde informatie wordt door Logius met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Logius ontvangt graag uw aanvullingen en suggesties. Wanneer een onvolledigheid of onjuistheid wordt ontdekt, zal Logius zich inspannen dit op korte termijn aan te passen.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Logius, die geen eigendom zijn van Logius, maar louter ter informatie van de bezoeker zijn opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Logius. Hoewel Logius uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren  van deze externe websites.