Registreren Login Contact Help English

Privacyverklaring

Laatst gewijzigd op: 06-02-2022 13:33

Privacyverklaring

 

Op de Logius testvoorzieningen - de Aansluit Suite Digipoort (ASD), onze test-, acceptatie- en preproductiesystemen – zijn meerdere beveiligingsprincipes van toepassing, net als bij de productievoorzieningen. Bijvoorbeeld: beveiligd berichtentransport, gegevensversleuteling en systeemafscherming.

Bij een upload van uw bericht verplaatst u een kopie van uw gegevens vanuit uw lokale, beschermde omgeving naar een omgeving dat daar mogelijk niet voor bedoeld is. Er kan niet gegarandeerd worden dat uw (mogelijk vertrouwelijke) informatie correct behandeld wordt. Onze testvoorzieningen kunnen geen onderscheid maken tussen test- en productiegegevens.

Om uw berichten te testen, dient u berichten op de ASD te plaatsen d.m.v. een upload of d.m.v. berichtenverkeer met de testservices. Met het oog op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) adviseren wij om alleen testgegevens te gebruiken en geen productiegegevens. Productiegegevens bevatten vaak bedrijfs- of persoonsgevoelige informatie.

Als een partij er toch voor kiest om productiegegevens uit te wisselen met of te verwerken bij onze testvoorzieningen, willen we erop wijzen dat de verantwoordelijkheid volledig bij deze partij ligt. Logius kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook geleden door het gebruik van productiegegevens t.b.v. testdoeleinden.

Op grond van de AVG mag Logius uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het bereiken van het doel waarvoor uw gegevens zijn verzameld. De ASD houdt geen gegevens vast na het functionele gedeelte van het verwerken.