Registreren Login Contact Help English

Stap 1 - Voorbereiding

Laatst gewijzigd op: 19-01-2023 15:29

Stap 1 - Voorbereiding

Digipoort is een onderdeel van de digitale infrastructuur van de e-overheid. Digipoort maakt digitale informatie-uitwisseling tussen overheid en bedrijven mogelijk. Voordat u aansluit moet u de scope van het aansluittraject en de impact op uw organisatie bepalen.

Digipoort

Digipoort bestaat uit een aantal verschillende omgevingen en faciliteiten. De Aansluit Suite heeft betrekking op Digipoort PI (Procesinfrastructuur). Het doel is een system-to-system koppeling met de productieomgeving van Digipoort. Om deze aansluiting te faciliteren bestaan er verschillende omgevingen:

  • De Aansluit Suite Digipoort 

De omgeving om alle documentatie en specificaties per berichtstroom te vinden en te testen. Specificaties zijn per koppelvlak te bekijken en zowel de koppelvlakimplementatie, dialoog als inhoudelijke berichten kunnen getest en gevalideerd worden. Deze omgeving kan ook gebruikt worden om nieuwe Digipoort functionaliteit te testen voordat deze in de Productieomgeving wordt geïmplementeerd. 

  • De preproductieomgeving 

Dit is in basis een één op één kopie van de productieomgeving. Hierop wordt de nieuwe functionaliteit van Digipoort geaccepteerd voor een release naar de productieomgeving. Het is daarom mogelijk dat op deze omgeving een volgende versie van Digipoort staat. Voor sommige stromen wordt deze omgeving ingezet om bijv. te ketentesten. Voor de Belastingdienststromen is een ketentestmogelijkheid in preproductie niet beschikbaar.

  • De productieomgeving

De omgeving wordt uitsluitend gebruikt voor productiedoeleinden. Voor het gebruik van Digipoort gelden voor bedrijven de volgende voorwaarden, zoals te vinden op de website van Logius: Gebruiksvoorwaarden Digipoort

  • Het Digipoort Portaal 

Digipoort biedt een internetportaal waarmee via de browser afzonderlijke berichten kunnen worden aangeleverd aan Digipoort. Het Digipoort Portaal kent twee versies: een versie die toegang biedt tot de preproductieomgeving van Digipoort en een versie die toegang biedt tot de productieomgeving.

Vooral het Portaal dat toegang biedt tot de preproductieomgeving kan handig zijn voor bedrijven. In de ontwikkelfase kan het worden gebruikt als voorziening om statusinformatie uit te vragen van testberichten die zijn aangeleverd. Het kan ook worden ingezet om de inhoudelijke berichten aan Digipoort aan te leveren die door uw systeem zijn gegenereerd, bijvoorbeeld wanneer de system-to-system koppeling nog niet operationeel is. Uit de teruggegeven statusinformatie valt af te lezen hoe het bericht door Digipoort is verwerkt. Houd er rekening mee dat in de preproductieomgeving niet altijd de gehele keten beschikbaar is bij het interpreteren van de status- en foutmeldingen. Voor de Belastingdienststromen wordt het Portaal noch in productie noch in preproductie aangeboden.

De handleiding van het Digipoort portaal is terug te vinden op Handleiding Digipoort Portaal | Logius. Hierin zijn ook de adressen opgenomen via welke het Portaal middels de browser te bereiken is.