Registreren Login Contact Help English

Veelgestelde vragen - KvK Jaarverantwoording

Laatst gewijzigd op: 23-03-2022 09:06

Veelgestelde vragen - KvK Jaarverantwoording

Vraag Antwoord
Werkt de mailfunctionaliteit voor de jaarverantwoording ook in
de preproductie omgeving?
Ja, dus let op met het gebruikte e-mailadres! Normaal
gesproken gebruikt u bij tests met de preproductie-
omgeving daarom altijd eigen of test-mailadressen.
Waar kan ik mijn jaarrekening valideren? Dit kan op de Aansluit Suite Digipoort, zie
https://aansluiten.procesinfrastructuur.nl/site/validaties/
Kan ik de preprod gebruiken om de keten te testen voor de KvK
berichtstromen?
Ja, dat kan. Zowel Digipoort als KvK zijn hier
beschikbaar.
Zijn het twee XBRL bestanden die ingestuurd moeten worden
voor SBR Assurance?
U levert één aanleverrequest aan, met daarin 2 XBRL files, voor de jaarrekening en de accountantsverklaring, plus daarbij een XML Signature bestand.
In welke elementen in het aanleverrequest zitten de jaarrekening, accountantsverklaring en handtekening? Jaarrekening wordt geplaatst in het element
berichtInhoud en de accountantsverklaring
en het XML signature bestand worden opgenomen
in losse berichtBijlagen elementen.
Wordt de Timestamp expired gebruikt in Digipoort? Ja, indien ingesteld wordt het bericht na de waarde van
Timestamp expired niet meer als geldig behandeld. Er
wordt een AanleverFault teruggegeven.
Over welke subset van de jaarrekening gaat de
accountantsverklaring?
In de praktijk zal in bijna alle gevallen de hele jaarrekening minus de datum vaststelling op Algemene vergadering van aandeelhouders worden opgenomen in de accountantsverklaring. Maar binnen het koppelvlak is het mogelijk om meer elementen excluden (of minder te includen).
Hoe loopt het proces en wie zijn hierbij betrokken bij een deponering jaarrekening met Assurance? Dit wordt duidelijk uitgelegd op de NBA website. Zie
het document:  https://www.nba.nl/Vaktechniek/Vaktechnische-themas/ICTXBRL/SBR-Assurance/
Kunnen we de verschillende onderdelen van de assurance
berichten afzonderlijk testen?

Ja dat kan op de Aansluit Suite Digipoort, er zijn hier
meerdere testmogelijkheden beschikbaar:
1. Validatie van losse berichten (jaarrekening, Xades,
accountantsverklaring), zie
https://aansluiten.procesinfrastructuur.nl/site/validaties/
2. Om deze combinatie van drie te valideren kan gebruik gemaakt worden van onderstaande handtekening validator: https://aansluiten.procesinfrastructuur.nl/site/validaties

Kan ik meermaals een vastgestelde jaarrekening deponeren? Nee, dat kan niet. Wel kunnen meerdere voorlopige jaarrekeningen worden gedeponeerd. Bij een tweede definitieve aanlevering volgt een status 510 vanuit de KvK.
Kan ik voorlopige jaarrekening deponeren? Ja, je moet dan later nog wel de definitieve deponeren.
Er was een selectietool, maar is deze is niet meer beschikbaar
vanaf boekjaar 2015?
Het klopt dat deze niet meer beschikbaar is.
Hiervoor is enige kennis van accountancy nodig.
Alle informatie uit de uitgefaseerde
selectietool is uit de naam van de entrypoint te halen.
Welke fouten kun je van KvK krijgen? Na een status 400 ontvang je een status 500
(succesvol ontvangen en aangeboden voor verdere verwerking) of een status 510 (JR-1).
Dan voldoet de instance niet aan de voor KvK geldende
FRIS regels of er is een andere fout opgetreden.
Het kan bijvoorbeeld zijn dat het meegestuurde KvK nummer niet bestaat, geen deponeringsplicht
heeft (bijvoorbeeld een eenmanszaak) of dat het KvK-nummer al definitieve cijfers heeft gedeponeerd over dezelfde periode. Dit mag nl. maar een keer.
Als de e-mail bounced met de Pdf van je jaarrekening krijg je dan
wel een 500 (status verwerkbaar)?
Ja, je ontvangt gewoon een 500 status.
Het mailen is een KvK proces na aflevering door Digipoort en eerste controle door de KvK.
Kan ik een XBRL versie van een jaarekening in het
handelsregister opvragen i.p.v. de PDF?
Zie voor de laatste status de website van de KvK:  https://www.kvk.nl/producten-bestellen/bedrijfsproducten-bestellen/jaarrekeningen/
Zijn er test KvK nummers beschikbaar? Nee, deze zijn er niet.
Kan ik voor middelgrote en grote bedrijven nog jaarrekeningen
als Pdf inleveren?
Zie voor de laatste status de website van de KvK:
https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/deponeren/jaarrekening-deponeren/hoe-deponeert-u-uw-jaarrekening/
Tot wanneer kan ik nog op papier aanleveren? Zie voor de laatste status de website van de KvK:
https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/deponeren/jaarrekening-deponeren/hoe-deponeert-u-uw-jaarrekening/
Welke NT (Nederlandse Taxonomie) gebruikt de Accountants
verklaring?
De NBA Taxonomie https://www.nba.nl/taxonomie
Waar vraagt een accountant zijn beroepscertificaat aan? Bij een TSP. Zie website van de NBA voor informatie en het aanvraagproces: https://www.nba.nl/Vaktechniek/Vaktechnische-themas/ICTXBRL/Beroepscertificaat/
Is het beroepscertificaat persoonsgebonden? Ja
Is certificaat van een accountant een PKIoverheid certificaat? Ja, een Persoonsgebonden beroepscertificaat waarin de
accountantstitel is opgenomen zoals deze in het NBA
accountantsregister is gepubliceerd
Welke (accountants)verklaringen zijn er? En kan ik deze ook bij
SBR Assurance gebruiken?
Er zijn meerdere verklaringen. Deze kunnen gebruikt worden bij SBR Assurance. Voor het overzicht van de verklaringen zie:
https://www.nba.nl/Vaktechniek/Vaktechnische-themas/
ICTXBRL/NBA-taxonomie/
Ik heb geen Retourbericht ontvangen, wat moet ik doen? Neem contact op met de Kamer van Koophandel.
Ik krijg een foutmelding als ik een buitenlandse postcode opvoer in de tuple ‘EntityAddressPresentation’ Conform de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (hoofdstuk 300: 105a) dient de rechtspersoon in het algemene gedeelte van de toelichting te vermelden, voor zover niet al elders in de jaarrekening of daarmee gezamenlijk openbaar gemaakte informatie is opgenomen: de naam, statutaire vestigingsplaats en het adres van de rechtspersoon; indien de plaats van feitelijke activiteiten afwijkt van de statutaire vestigingsplaats wordt ook de plaats en het adres van de feitelijke activiteiten vermeld. De taxonomie voor de jaarverslaggeving is derhalve zo gemodelleerd dat de gebruiker deze informatie ook kan rapporteren.