Logius - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Laatst gewijzigd op: 08-06-2017 08:58

Welkom bij de Aansluit Suite Digipoort

De Aansluit Suite biedt functionaliteit om u te helpen bij de aansluiting op Digipoort (Procesinfrastructuur) en het opstellen en uitwisselen van berichten. De Aansluit Suite Digipoort heeft als primair doel de softwareontwikkelaar te ondersteunen bij de ontwikkeling van systeemkoppelingen met Digipoort. Maar ook als u niet zelf een systeemkoppeling beheert kunt u hier berichten valideren en de gegevensstandaarden bekijken.

  • Uitleg bij alle aansluitstappen wordt onder de noemer  Aansluitstappen besproken.
  • Specificaties voor de rapportages zijn te vinden onder de noemer  Gegevensstandaarden.

Onderstaande aspecten vereisen een account op de Aansluit Suite. U kunt zich  hier registreren.

Onder de noemer mededelingen worden actuele berichten geplaatst.

Service, onderhoud en storingsmeldingen

Neemt uw organisatie een dienst af van Logius dan kunt u per e-mail en sms notificaties over storingen, onderhoud en andere voor u belangrijke ontwikkelingen ontvangen. U meldt u aan via de  storingspagina en  onderhoudspagina op de Logius website.